Skip to content Skip to footer
Ładowanie Wydarzenia

← Back to Wydarzenia

BWA Leszno

BWA Leszno
+ Google Map
ul. Leszczyńskich 5
Leszno, 64-100 Polska
65 520 54 27 https://www.mbwa.leszno.pl/

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie powstało na mocy zarządzenia wojewody leszczyńskiego z dn. 30.06.1976. Statut leszczyńskiego BWA określał podstawowe zadania jednostki wśród których wymieniono: promocję, prezentację i propagowanie współczesnej, profesjonalnej twórczości plastycznej i fotograficznej w kraju i zagranicą oraz edukację kulturalną społeczeństwa i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej. Terenem jej działania było województwo leszczyńskie, siedzibą miasto Leszno.

Strategia

Galeria MBWA nie preferuje określonego rodzaju sztuki, nie ogranicza się do określonej puli artystów. Zaprasza twórców reprezentujących różne opcje, nurty i środowiska. Współpracuje także w zakresie wymiany wystaw z miastami partnerskimi. Stara się, aby oferta wystawiennicza była na tyle ciekawa, by zainteresować jak najszersze grono odbiorców. Organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe profesjonalnych twórców, zarówno z dużym dorobkiem artystycznym, jak i promujące młodych, dobrze zapowiadających się artystów. Prezentowane są prace z dziedzin malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii, rzeźby, instalacji, sztuka video, działania z pogranicza teatru, muzyki.

Program edukacyjny Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie skierowany jest przede wszystkim do dzieci, młodzieży i studentów a także dorosłych. Nasza oferta jest propozycją i pomocą w realizacji programu nauczania. Zapewniamy bezpośredni kontakt z dziełami sztuki współczesnej i ich twórcami, wielostronną edukację artystyczną. Nasze działania i wydarzenia odbywają się w przestrzeni ekspozycyjnej, w otoczeniu wystaw. Tworzymy program dostosowany do wieku, wiedzy, potrzeb, umiejętności i zainteresowań uczestników. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę i edukatorów.

Realizujemy różne formy działań artystycznych jak:
– wykłady,
– spotkania z artystami, historykami i krytykami sztuki,
– lekcje twórczości w galerii,
– warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży,
– warsztaty z historii sztuki przygotowujące do egzaminów na kierunki artystyczne,
– zajęcia z rysunku i malarstwa,
– pokazy filmowe.

Zachęcamy dzieci i młodzież:
– do wyrażania własnego zdania na temat aktualnych wystaw,
– do eksperymentowania,
odważnego myślenia i swobodnego wypowiadania się na temat sztuki,
– wymiany poglądów, do dyskusji i refleksji, poszukiwania własnych odpowiedzi,
– przede wszystkim do twórczej zabawy.

Priorytetem jest:
– uwrażliwianie i ułatwianie rozumienia sztuki
– przybliżenie i zachęcanie do otwartej postawy wobec tego, co aktualnie dzieje się w sztuce współczesnej,
– poznawanie podstawowych pojęć plastycznych, technik powstawania dzieła sztuki,
– przybliżanie twórczości artystów,
– rozwój wyobraźni plastycznej.

  • Nie znaleziono żadnych wyników.
NIEZŁA SZTUKA © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.