Skip to content Skip to footer
Ładowanie Wydarzenia

← Back to Wydarzenia

Fundacja Rodziny Staraków

Fundacja Rodziny Staraków
+ Google Map
ul. Bobrowiecka 6
Warszawa, 00-728 Polska
https://starakfoundation.org/pl/main

Fundacja Rodziny Staraków zainaugurowała swoją działalność w 2008 roku. Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie młodych, zdolnych ludzi, tworzenie dla nich optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc w realizacji ich pasji i pomysłów na życie.

Fundacja zapewnia wsparcie młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, pomagając wyrównać ich szanse edukacyjne, budując w nich poczucie własnej wartości, otwartość na świat i umiejętność współpracy. Wspiera także licea plastyczne, zapewniając uczniom i nauczycielom możliwość realizacji autorskich projektów, realizowanych ponad podstawę programową. W 2012 roku Fundacja Rodziny Staraków powołała Spectra Art Space, profesjonalnie przygotowaną instytucję kulturalną, która ma realizować cele Fundacji w zakresie mecenatu kulturalnego oraz realizować misję wspierania młodych polskich artystów. Fundacja współpracuje i wymienia doświadczenia z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, aby stwarzać młodzieży coraz lepsze warunki i możliwości rozwoju. Fundacja realizuje cele w ramach projektów: Spectra Edu i Spectra Art Space.

Spectra Edu

W ramach projektu Spectra Edu organizuje i finansuje następujące programy grantowe i stypendialne:

Program grantowy Wena wspiera młodzież i nauczycieli publicznych liceów plastycznych w realizacji ich autorskich projektów edukacyjno-artystycznych, rozwijających jej pasje i pomysły, a także budujących szersze i krytyczne spojrzenie na sztukę.
Program stypendialny Horyzonty, realizowany z Edukacyjną Fundacją im. Prof. Romana Czerneckiego EFC, wspiera młodzież z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, stwarzając jej możliwości rozwoju i nauki w najciekawszych liceach i technikach w Polsce.

Spectra Art Space

Spectra Art Space powstała w 2012 roku, jako miejsce prezentacji i promocji klasyków polskiej sztuki współczesnej. Źródłem i fundamentem dla głównego programu wystawienniczego jest udostępniona szerokiej publiczności prywatna kolekcja Anny i Jerzego Staraków. Spectra Art Space to profesjonalnie przygotowana propozycja kulturalna, która w naturalny sposób uzupełnia działania muzeów i innych publicznych instytucji. Dzięki organizowaniu przez zespół Spectra Art Space ważnych wystaw sztuki współczesnej, wydarzeń kulturalnych (oprowadzania po kolekcji, wykłady i warsztaty dla pracowników) spełniają się w praktyce założenia edukacyjne, integracyjne i promocyjne istotne z punktu widzenia celów powołania Fundacji Rodziny Staraków. Wsparcie dla młodych artystów realizowane jest poprzez projekt SOON_, zainaugurowany w czerwcu 2013 roku.

Starak Collection

Jerzy i Anna Starak udostępnili publicznie w budynku Spectra w Warszawie rodzinną kolekcję dzieł sztuki, która stanowi unikatowy zbiór dzieł klasyków polskiej sztuki od II połowy XX wieku do czasów obecnych.

  • Nie znaleziono żadnych wyników.
NIEZŁA SZTUKA © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.