Skip to content Skip to footer
Ładowanie Wydarzenia

← Back to Wydarzenia

Galeria Starmach

Galeria Starmach, niezła sztuka
+ Google Map
ul. Węgierska 5
Kraków, 30-535 Polska
12 656 49 15 www.starmach.com.pl

Twórcami Galerii, a zarazem autorami jej konsekwentnie realizowanego programu są krakowscy historycy sztuki, Teresa i Andrzej Starmachowie. Powołując do istnienia w 1989 roku tę placówkę (jedną z pierwszych tego typu w Krakowie), przyjęli założenie, iż będzie ona miejscem prezentacji kilku jasno określonych zjawisk artystycznych. Ich dobór odzwierciedla osobiste upodobania właścicieli, z drugiej jest wyrazem pragnienia, by Galeria stała się miejscem prezentacji dzieł najwybitniejszych współczesnych artystów polskich, klasyków sztuki powojennej. Nic zatem dziwnego, że zainteresowanie państwa Starmachów w pierwszym rzędzie skupia się na twórczości artystów z kręgu Grupy Krakowskiej, ugrupowania, które niebezpodstawnie uchodzi za jeden z najważniejszych fenomenów rodzimej awangardy. Efektem tego zainteresowania jest stała obecność w Galerii prac artystów Grupy, a także indywidualne ekspozycje poświęcone twórczości poszczególnych jej członków, m.in.: Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Andrzeja Pawłowskiego, Jana Tarasina, Mariana Warzechy, Teresy Rudowicz czy Marii Stangret-Kantor. Drugim zjawiskiem artystycznym, na którym skupia się wystawiennicza aktywność Galeria Starmach nieodmiennie pozostaje abstrakcja geometryczna – w stałej ofercie znajdują się prace najwybitniejszego klasyka tego kierunku, papieża awangardy, Henryka Stażewskiego, a także Ryszarda Winiarskiego, Adama Marczyńskiego oraz Janusza Orbitowskiego. Prócz wymienionych wyżej twórców, Galeria Starmach współpracuje również z kilkoma artystami młodszego pokolenia, kładąc jednak wyraźny nacisk na wartości już sprawdzone i uznane. Twórcy tacy jak Marek Chlanda, Piotr Lutyński czy Krzysztof Klimek – to wszak artyści już obecnie posiadający poważny dorobek, ustaloną renomę i skrystalizowaną wizję dzieła.

Galeria Starmach przygotowuje również ekspozycje poza Krakowem, także poza granicami kraju, promując w ten sposób twórczość swoich artystów, a przy okazji propagując i upowszechniając polską sztukę współczesną. Do tej pory zorganizowała wystawy m.in.: w Londynie, Paryżu, Wiedniu, Nowym Jorku, Rzymie i Budapeszcie. Od maja 1997 roku Galeria funkcjonuje w odrestaurowanym i w nowoczesny sposób zaadoptowanym budynku dawnego żydowskiego domu modlitwy. Wraz z polepszeniem się w związku z tym warunków ekspozycyjnych profil jej działalności uległ pewnej modyfikacji. Oprócz prezentacji wybitnych polskich artystów, Galeria wystawia prace twórców światowych m.in.: fotografie Nobuyoshi Arakiego, rysunki Davida Rabinowitcha, prace Josepfa Beuysa czy polaroidy Andy Warhola. Wkładem Galerii Starmach w przybliżenie sztuki polskiej okresu lat czterdziestych i pięćdziesiątych były rekonstrukcja „I Wystawy Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później” i wystawa „Nowocześni a Socrealizm”.

  • Nie znaleziono żadnych wyników.
NIEZŁA SZTUKA © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.