Skip to content Skip to footer
Ładowanie Wydarzenia

← Back to Wydarzenia

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

+ Google Map
ul. Gdańska 4
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie 85-006 Polska
http://muzeum.bydgoszcz.pl/o_muzeum/41,0,0,0,Zbiory+Archeologiczne

Misją Muzeum jest sprawowanie opieki nad powierzonymi dobrami dziedzictwa kultury światowej, narodowej i regionalnej: dziełami sztuki oraz zabytkami kultury materialnej i niematerialnej, a także umożliwianie współczesnemu odbiorcy kontaktu z ich wartościami.

Muzeum realizuje swoją misję poprzez gromadzenie zbiorów i ich naukowe opracowanie, prowadzenie prac badawczych
i konserwatorskich, organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz działalność edukacyjną, popularyzatorską i wydawniczą z zakresu sztuki, historii, numizmatyki, techniki, archeologii, etnografii oraz fonografii i kultury muzycznej. Szczególny akcent położony jest na zbiory związane z Bydgoszczą i regionem, na sztukę nowoczesną oraz twórczość patrona Muzeum Leona Wyczółkowskiego.

Stwarzając dogodne warunki uczestnictwa w kulturze odbiorcom niezależnie od wieku, przekonań, wykształcenia, stopnia niepełnosprawności, statusu społecznego i pochodzenia, Muzeum aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw estetycznych społeczeństwa oraz tworzy szeroką płaszczyznę wymiany myśli naukowej
z różnych dyscyplin wiedzy. Muzeum czynnie wspiera szanse indywidualnego rozwoju odbiorcy poprzez podejmowanie interaktywnych zadań.

W duchu współpracy i wielokulturowego dialogu Muzeum buduje lokalną, narodową oraz europejską tożsamość Bydgoszczy, regionu i jego mieszkańców.

wrzesień 2022

Anna Sobol-Wejman i Stanisław Wejman

29 września 202215 stycznia 2023
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie 85-006 Polska
+ Google Map
Stanisław Wejman, Sto dwudziesta trzecia, z cyklu Dynia, malarstwo, grafika, sztuka współczesna, Niezła Sztuka

Stanisław Wejman, Sto dwudziesta trzecia, z cyklu Dynia | 2004, wł. MOB, fot. Wojciech Woźniak Anna Sobol-Wejman i Stanisław Wejman należą do grona wybitnych polskich grafików, pokolenia debiutującego na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, pokolenia przełomu wtopionego jeszcze w krakowską metaforę, ale poszukującego własnej drogi twórczej. Dla obojga artystów odkrywanie zindywidualizowanych graficznych koncepcji w warstwie formalno-stylistycznej, tematycznej i warsztatowej było procesem, którego efekty ujawnia ekspozycja. Artyści studiowali na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Anna w pracowniach…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia
NIEZŁA SZTUKA © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.