Jubileusz 30-lecia Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej KPCK w Bydgoszczy

Jubileusz 30-lecia Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej KPCK w Bydgoszczy

Bałuty tożsamości, wystawa, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Galeria Bałucka, niezła sztuka

BaŁUTy tożsamości. Kontynuacja

Ukryte oblicze, Gaon z Wilna, wystawa, Żydowski Instytut Historyczny, niezła sztuka

Ukryte oblicze. Gaon z Wilna

Helena Bohle-Szacka. Przenikanie, Centralne muzeum włókiennictwa w Łodzi, niezła sztuka

Helena Bohle-Szacka. Przenikanie

Chopin. Potęga znaku

Chopin. Potęga znaku

XIII Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki – wystawa pokonkursowa, wystawa, Niezła Sztuka

XIII Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki – wystawa pokonkursowa

Tatort, wystawa, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Galeria Willa, niezła sztuka

TATORT. Joanna Zemanek/Grzegorz Sztwiertnia/Anna Bas

Maciej Sieńczyk, Radości zwykłych ludzi, galeria aTAK, wystawa, niezła sztuka

Maciej Sieńczyk. Radości zwykłych ludzi

Norwid, Kordegarda, niezła sztuka

Sztukmistrz. Norwid – rysunki

Tomasz Sętowski, malarstwo polskie, realizm magiczny, imaginarium, Galeria van Rij, niezła sztuka

„Tomasz Sętowski. Imaginarium” w Galerii van Rij

Krzysiek Grabara. Drugie życie (wirtualna wystawa)

Mieczysław Fogg. Pieśniarz Polaków

Tomasz Alen Kopera, niezła sztuka

Magical Dreams VI – wystawa magicznego realizmu w Szczyrku

art deco wystawa Płock, sztuka polska, Tamara Łempicka, Muzeum Mazowieckie w Płocku, niezła sztuka

Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco

Hunger of painting, Ryszard Hunger, sztuka polska, niezła sztuka

Hunger of painting

Anna Bilińska-Bohdanowicz wystawa Muzeum Narodowe w Warszawie, niezła sztuka

Artystka. Anna Bilińska-Bohdanowicz

Okładka obca książce, wystawa, MOCAK, niezła sztuka

Jadwiga Sawicka. Okładka obca książce.
Interwencja w bibliotece

Muzyka jako zapis. Muzyka jako eksperyment

Ładowanie Wydarzenia

← Wróć do Wydarzeń

Muzeum Narodowe w Gdańsku | Oddział Sztuki Dawnej


Muzeum Narodowe w Gdańsku oddział sztuki dawnej, polskie muzea, niezła sztuka


Toruńska 1
80-822 Gdańsk,

+48 58 301 70 61 w. 233
http://mng.gda.pl/

Muzeum jest spadkobiercą założonego w 1872, dzięki zabiegom wykładowcy Królewskiej Szkoły Sztuk Pięknych, Rudolfa Freitaga, Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) oraz Muzeum Rzemiosła Artystycznego (Kunstgewerbemuseum). Po II wojnie światowej zostało reaktywowane jako Muzeum Miejskie, od 1950 nosiło nazwę Muzeum Pomorskiego, a w 1972 nadano mu rangę Muzeum Narodowego. Utworzone w jego ramach oddziały: archeologiczny, morski i historyczny rozwinęły się w samodzielne instytucje muzealne (Muzeum Morskie 1960, Muzeum Archeologiczne 1962, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 1971). Natomiast w strukturze administracyjnej Muzeum Narodowego pozostają: Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów, Oddział Etnografii, Gdańska Galeria Fotografii i Muzeum Hymnu Narodowego. W gmachu głównym Muzeum Narodowego w Gdańsku mieszczą się zbiory i sale wystawowe Działu Sztuki Dawnej.

Od początku siedzibą główną Muzeum był klasztor pofranciszkański wzniesiony w XV i na początku XVI w. Zdewastowany przez wojska pruskie i napoleońskie (1807-1814), został częściowo odrestaurowany i rozbudowany w latach 1867-1872. W czasie działań wojennych w 1945 r. uległ zniszczeniu w 65 procentach. Podczas odbudowy, która trwała od 1946 do 1956 r., usunięto XIX-wieczne adaptacje, przywracając gmachowi pierwotny wygląd.

Podstawę zbiorów Działu Sztuki Dawnej stanowią zapisy testamentowe, darowizny gdańskich mieszczan i cechów rzemieślniczych oraz depozyty kościelne. Pierwszoplanowe miejsce zajmuje tu ofiarowana miastu kolekcja obrazów, grafik i rysunków osiadłego w Gdańsku kupca szkockiego Jakuba Kobruna (Cocburna, 1759-1814), zawierająca początkowo około 10 000 dzieł artystów europejskich z XV – pocz. XX w. W 1937 r. gmina ewangelicka przekazała Muzeum w stały depozyt unikatowy zespół tkanin i haftów z XIII-XVI w., stanowiących własność kościoła Najświętszej Marii Panny. Po wojnie zdołano odzyskać jedynie połowę z liczącej pierwotnie 541 paramentów kolekcji. Przetrzebione zostały również inne zabytki rzemiosła artystycznego.

Najcenniejszym zabytkiem sztuki średniowiecznej prezentowanym w Muzeum jest tryptyk Sąd Ostateczny Hansa Memlinga (1466-1473). Są tu również kolekcje: rzeźby pomorskiej i zachodnioeuropejskiej z XII-XVI w. (m.in. ołtarze: Opłakiwanie Chrystusa i Zaśnięcie Marii – oba z ok. 1410 r., romańska rzeźba Marii tronującej z ok. 1170-1200 r.), malarstwa holenderskiego i flamandzkiego z XVI-XVII w., malarstwa gdańskiego z XVI-XVII w., rycin i grafik ze szkół niderlandzkich i niemieckich z XV-XIX w., gdańskiego złotnictwa barokowego i kowalstwa, konwisarstwa późnośredniowiecznego z warsztatów gdańskich, pomorskich i europejskich, meblarstwa gdańskiego, pomorskiego i północnoeuropejskiego od późnego średniowiecza do baroku i rokoka, ceramiki (kafle, piece gdańskie, fajanse holenderskie, francuskie, niemieckie, szwedzkie, polskie, kamionka śląska, porcelana miśnieńska itp.).

W posiadaniu muzeum są także dzieła malarstwa polskiego reprezentatywne dla kierunków od romantyzmu do międzywojnia, w tym obrazy P. Michałowskiego, S. Wyspiańskiego, J. Malczewskiego i zespół prac O. Boznańskiej.

Ekspozycje stałe: „Średniowieczna plastyka na Pomorzu„, „Malarstwo gdańskie XVI-XVIII w.„, „Galeria artystów gdańskich XIX wieku”, „Malarstwo polskie XIX-początku XX wieku„, „Stała Galeria Gabinetu Rycin„, „Złotnictwo XV-XIX wieku„, „Cyna XV-XIX wiek„, „Kowalstwo i metale kolorowe XV-XIX wiek„, „Meblarstwo gdańskie i północnoeuropejskie XVI-XVIII wieku„, „Meblarstwo w Gdańsku i na Pomorzu Wschodnim XVIII wieku„, „Ceramika dawna XV-XX wiek

www.muzeum.narodowe.gda.pl
info@muzeum.narodowe.gda.pl

Nadchodzące Wydarzenia

maj 2021

Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki.

15 maja 202131 grudnia 2022
Pobozni i cnotliwi, Niezła Sztuka

Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki. 15 maja 2021 r. - 31 grudnia 2022 r. Muzeum Narodowe w Gdańsku | Oddział Sztuki Dawnej Kuratorzy: Anna Baranowska-Fietkiewicz, Weronika Grochowska Wystawa Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki Na wystawie zgromadzono rzeźby, obrazy, wytwory rzemiosła artystycznego obecne w Gdańsku od początku XIII do drugiej połowy XVIII wieku. Szczególny nacisk położono przy tym na funkcje, jakie pełniły one w życiu dawnych gdańszczan. Wystawa dzieli się na trzy…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events