mirziamov

ABC Awangardy: Ikony – cykl wykładów online

Kata/Kami. Wystawa online

Marian Eile. Artysta i redaktor

Artyści z Krakowa. Generacja 1950–1969

Wirtualna wystawa Polish Modern Glass Art

17. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki Polska w Łodzi

ziemia poddana wystawa centralne muzeum włókiennictwa

Ziemia (P)oddana – czyli o ważnych sprawach oczami dzieci

Paweł Orłowski. Linia i płaszczyzna

Kolory przemian. Malarstwo polskie z kolekcji Krzysztofa Musiała

Wyspiański. Przestrzeń studyjna

Ładowanie Wydarzenia

← Wróć do Wydarzeń

Związek Polskich Artystów Plastyków – Okręg Łódzki


zpap-lodz


ul. Piotrkowska 86
90-102 Łódź, Polska

42 632 73 56

Historia ZPAP rozpoczęła się zatwierdzeniem Statutu Związku Powszechnego Artystów Polskich 15 marca 1911 roku we Lwowie. Inicjatywa założenia Związku Artystów o charakterze zawodowym wywodzi się od Tytusa Czyżewskiego oraz Zbigniewa i Andrzeja Pronaszków. Tymi, którzy pomogli wcielić ją w życie są: Leon Kowalski, który został pierwszym prezesem, Kasper Żelechowski i Leonard Stroynowski. Efektem ich działalności było powołanie do życia Związku Powszechnego Artystów Polskich w Krakowie, przemianowanego w 1918 roku na Związek Polskich Artystów Plastyków.

W 1921 roku w Krakowie, Związek Powszechny Artystów Polskich zmienił Statut i nazwę na Związek Polskich Artystów Plastyków. W 1927 roku w Warszawie, podczas Zjazdu Delegatów ZAP, powołana została centralna organizacja skupiająca artystów z różnych związków i zrzeszeń z terenu całego kraju: Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków.

W latach 1931-1932 po roku Zrzeszenia Artystów Plastyków w Łodzi zostaje przemianowane na Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków.Pierwszym Prezesem był Stefan Wegner, w jego skład weszła grupa „a.r.”, liderami której wówczas byli Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro. Zawdzięczamy im utworzenie w Łodzi Muzeum Sztuki, które było drugą na świecie po nowojorskiej, placówką gromadzącą dużą kolekcję sztuki awangardowej.

Tuż po drugiej wojnie światowej nastąpił szczególnie szybki rozwój Okręgów w wielu innych miastach w kraju.
Pod egidą Związku organizowano wystawy, konkursy i zebrania, na których podejmowano decyzje ważne dla środowiska artystycznego, ale i kształtowania się stanu kultury i sztuki w Polsce. Starano się też zapewnić twórcom godny byt.

W 1945 roku, delegat Tymczasowego ZG ZPAP, Kajetan Sosnowski we współpracy z łódzkim środowiskiem artystycznym, utworzył placówkę związkową w Łodzi, która od połowy 1945 roku działała jako Okręg Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków, którego prezesem został Władysław Daszewski. Po ostatecznej zmianie nazwy na Związek Polskich Artystów Plastyków, na prezesa Zarządu powołano Leona Ormezowskiego. W późniejszych latach funkcję tę pełnili: Jan Łukasik, Zygmunt Cichy, Tadeusz Grygiel, Jerzy Krawczyk, Romuald Jackowski, Benon Liberski, Wiesław Garboliński, Janusz Nowacki, Andrzej Gieraga.

W 1959 r. ZPAP uruchamia Graficzną Pracownię Doświadczalną, która drukowała liczne wydawnictwa artystyczne i wykonywała zlecenia. W latach 70-tych XX wieku pracownia zatrudniała 150 osób i była konkurencją wobec renomowanych firm drukarskich z całej Polski. ZPAP wpłynęło na powołanie w latach 70-tych XX wieku Urzędu Naczelnego Plastyka Miasta Łodzi. We współpracy z Łódzkim Biurem Wystaw Artystycznych przyczynia się do powstania Galerii Bałuckiej. W 1981 r. był jednym z najliczniejszych Okręgów. Liczył około 1700 zrzeszonych artystów. Istniały w ZPAP pracownie rzeźby, biżuterii, działała stolarnia i pracownie ceramiczna oraz graficzna.

W 1983 r. decyzją ówczesnych władz komunistycznych został zdelegalizowany. Utworzenie konkurencyjnych – branżowych Związków doprowadza do rozbicia wewnętrznego.14 lipca 1989 r. decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie ZPAP zostaje ponownie zalegalizowane i wpisane do Rejestru Stowarzyszeń. Po zakończeniu stanu wojennego, działalność Związku była kontynuowana pod przewodnictwem prezesów: Krystyna Zielińskiego, Antoniego Studzińskiego, Krystiana Salwiczka, Barbarę Gwizdkę-Kamieńską, Grzegorza Kalinowskiego, a obecnie Mirosława Ptycia. Okręg Łódzki ZPAP liczy około 300 związkowców z siedziba w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 86 gdzie posiada Galerię ZPAP „Na piętrze” eksponując prace polskich i zagranicznych artystów. Współpracuje w zakresie wystaw z galerią Urzędu Miasta Łodzi, Z Galerią Politechniki Łódzkiej oraz Galeria 137 – Klubem Nauczyciela. Organizuje lub współorganizuje wiele plenerów malarskich w kraju i za granicą przyczyniając się do integracji środowiska plastycznego. Zainicjował cykliczne spotkania pod hasłem: „Sztuka, Biznes, Technologia” we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK, Salonem Jaguara i Land Rovera. Organizuje Międzynarodowe Biennale Obrazu „QUADRO-ART” W Łodzi.

Do ważniejszych wystaw w historii ZPAP należą, m.in.: Międzynarodowe Triennale Tkaniny Unikatowej, Ogólnopolskie Triennale Malarstwa i Grafiki „Nasz Czas – Metafora-Tendencje”, Międzynarodowy Plener Olimpijski w Spale, Łódź Ziemia Obiecana-Dziedzictwo Czterech Kultur. Związek zorganizował kilkadziesiąt plenerów w kraju i za granicą. Promuje młodych twórców. W 2011 roku Związek Polskich Artystów Plastyków obchodził stulecie powstania. Członkostwo w ZPAP z wielkimi tradycjami jest powodem do dumy. Umożliwia artystom podejmowanie szeregu wspólnych działań z naszym łódzkim, krajowym i międzynarodowym środowiskiem.

Więcej informacji >>

Nadchodzące Wydarzenia

  • Nie znaleziono żadnych wyników.