Skip to content Skip to footer
Ładowanie Wydarzenia

← Back to Wydarzenia

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

https://galeria.czest.pl

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie to miejsce kontaktu różnymi formami sztuki: malarstwem, rzeźbą, grafiką, ceramiką, fotografią i in. Ważną dziedziną aktywności MGS jest upowszechnianie sztuki filmowej przez działający w strukturach galerii Ośrodek Kultury Filmowej – kino studyjne. Budowanie programu Galerii opiera się na rozpoznawaniu najciekawszych zjawisk i artystów we współczesnej sztuce polskiej, poszukiwaniu najlepszych wzorów, budowaniu relacji z odbiorcą, któremu proponujemy wymianę myśli i wrażeń, sugerujemy wartości artystyczne i prezentujemy różne postawy estetyczne.

W MGS pokazywane były dzieła wybitnych artystów polskich jak m.in. Władysław Hasior, Franciszek Starowieyski, Tadeusz Brzozowski, Jerzy Duda Gracz, Jerzy Bereś, Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski , Marian Michalik; w salach Galerii oglądać można było wielokrotnie prace współczesnych artystów częstochowskich (m.in. przekrojowa wystawa Artyści Częstochowy XX wieku); MGS wspiera nowe talenty artystyczne organizując prestiżowe konkursy dla młodych plastyków np. Konkurs na Obraz dla Młodych Malarzy im. M. Michalika, realizuje też Program Promocji Młodych Antresola. Organizowane są także wystawy problemowe, w których poprzez prezentację dzieł sztuki poruszane są istotne kwestie ludzkiej egzystencji. W tej kategorii na długo w pamięci widzów zapisały się takie wystawy jak m.in. Refleksja o śmierci (1997), Czy malarstwo może zbawić (1997), Czas w fotografii, czas fotografii (2002), Żywoty zwierząt (2006), Dionizos – współczesna odsłona mitu (2014). Dużym zainteresowanie wzbudziły również wystawy zbiorowe – Surrealiści polscy z 1995 r. czy Mroczne wizje oraz Potęga wyobraźni z 2005 r.

Wśród wystaw organizowanych przez MGS istotną rolę w budowaniu tradycji Galerii mają wystawy o charakterze cyklicznym. – kolejne edycje Pleneru Miejskiego, czy Ogólnopolskiego Pleneru Jurajska Jesień. Najważniejszą z nich jest Triennale Sztuki Sacrum i towarzyszący Triennale Festiwal Sztuk Sacrum, na który, obok wystaw plastycznych, składają się koncerty, spektakle, wydarzenia plenerowe, przeglądy filmów, sesje naukowe oraz publikacje książkowe. Wśród tych wydarzeń warto wspomnieć o udziale Teatru Gardzienice w programie Festiwalu, o akcji sypania mandali przez mnichów tybetańskich, międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej sztuce współczesnej w Kościele, happeningach plastycznych z wykorzystaniem żywiołu ognia, prowokacyjnej akcji plakatowej sacrum/profanum podczas 8. edycji Triennale.

Poza wystawami zmiennymi w Miejskiej Galerii Sztuki można oglądać twórczość malarską i rysunki Zdzisława Beksińskiego. Muzeum Zdzisława Beksińskiego powstało dzięki depozytowi paryskich kolekcjonerów sztuki Anny i Piotra Dmochowskich, a prace artysty eksponowane są w odrębnej, specjalnie zaaranżowanej sali wystawowej. Miejska Galeria Sztuki zajmuje się również edukacją w dziedzinie sztuki organizując konkursy plastyczne dla dzieci oraz konkursy wiedzy sztuce dla młodzieży. Galeria wydaje katalogi, książki, opracowania monograficzne, druki ulotne, materiały informacyjne dla zwiedzających.

  • Nie znaleziono żadnych wyników.
NIEZŁA SZTUKA © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.