Skip to content Skip to footer
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rzeźba w poszukiwaniu miejsca

1 lutego 202125 kwietnia 2021

Rzeźba w poszukiwaniu miejsca

Wernisaż: 01 lutego 2021 r.
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Wystawa czynna do: 25 kwietnia 2021 r.
Kuratorka: Anna Maria Leśniewska

Oskar Dawicki, Zabawy z Granatem | 2020, film, obiekt, fot. Grzegorz Press
Oskar Dawicki, Zabawy z Granatem | 2020, film, obiekt, fot. Grzegorz Press

Wystawa Rzeźba w poszukiwaniu miejsca to kolejna (wcześniej odbyły się prezentacje poświęcone malarstwu i scenografii) z cyklu przekrojowych wystaw problemowych w Zachęcie, poświęconych co roku innemu artystycznemu medium. Opowiada o tożsamości rzeźby polskiej ostatnich sześćdziesięciu lat — nie tyle poprzez chronologię aktywności artystycznej, ile poprzez ukazanie istotnych dla jej rozwoju zjawisk i postaw twórczych. Wystawa jest wynikiem głębokiej fascynacji i wieloletniej pracy badawczej kuratorki Anny Marii Leśniewskiej, której — w formie autorskiego eseju wizualnego — udało się zebrać dzieła blisko stu artystów z pola sztuk wizualnych, w tym kilkunastu twórców filmowych.

Kamil Kuskowski, z cyklu Pomiędzy | 2018, 25 obiektów przestrzennych, drewno, stal, farba akrylowa, fot. Kamil Macioł
Kamil Kuskowski, z cyklu Pomiędzy | 2018, 25 obiektów przestrzennych, drewno, stal, farba akrylowa, fot. Kamil Macioł

Nie bez przyczyny pojawiają się na tej wystawie słynne Kobiety brzemienne Xawerego Dunikowskiego — klasyka i prekursora modernistycznej rzeźby polskiej, który wywarł ogromny wpływ na kolejne pokolenia artystów. Jego dzieła to swego rodzaju punkt startowy ekspozycji, jeśliby próbować rozważać temat rzeźby w ujęciu historycznym oraz przemian, jakim ona podlegała. Obok nich można zobaczyć m.in. poliestrowe formy Aliny Szapocznikow i figuratywne kameralne akty Katarzyny Kozyry. Pojawiają się tu także obiekty sztuki ludowej czy maski afrykańskie, którym — dzięki tkwiącej w nich pierwotnej sile wyrazu — kuratorka nadała znaczącą rolę w konstytuowaniu się zjawiska rzeźby.

Zuzanna Janin, Pomnik Nastolatki. Portret potrójny (Majka, Melania, Zuzanna), z cyklu Rzeźby antropocenu | 2019, żywica epoksydowa, piaskowiec mazurski, dzięki uprzejmości artystki, lokal_30, Warszawa, Fundacji Razem Pamoja, Kraków i Melanii Baranowskie
Zuzanna Janin, Pomnik Nastolatki. Portret potrójny (Majka, Melania, Zuzanna), z cyklu Rzeźby antropocenu | 2019, żywica epoksydowa, piaskowiec mazurski, dzięki uprzejmości artystki, lokal_30, Warszawa, Fundacji Razem Pamoja, Kraków i Melanii Baranowskie

Teoria czterech żywiołów, z którą nieodłącznie powiązane jest pojęcie duchowości, jest kolejnym kluczem do wystawy. To właśnie pierwotne, składowe i formotwórcze siły świata stały się inspiracją dla powstałych specjalnie na ekspozycję dzieł Roberta Kuśmirowskiego i Normana Leto. W sąsiedniej sali pracami innych artystów została przywołana twórczość Katarzyny Kobro, by udowodnić, jak wielką rolę odegrała jej koncepcja odejścia od rzeźby rozumianej jako bryła ku jej pojmowaniu jako formy w relacji do przestrzeni. Taką formą właśnie jest największa w dorobku Magdaleny Abakanowicz, pokazywana na wystawie Kompozycja monumentalna.

Krzysztof Zarębski, Call Girls/ | 1996, wosk, płótno, plastik, metal, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Krzysztof Zarębski, Call Girls/ | 1996, wosk, płótno, plastik, metal, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

W polu zainteresowania autorów prezentowanych dzieł obok wspomnianych wyżej pojęć znalazł się też człowiek. Na wystawie nie zabrakło dzieł odnoszących się do ludzkiego ciała, jego śmierci i rozpadu, lecz także zmysłów. Kolejny temat to dom i pracownia artysty jako specyficzne, przesiąknięte twórczą energią, intymne miejsce pracy i życia. Wystawa pozwala przyjrzeć się również zjawisku wychodzenia rzeźby poza słownikowe definicje, ujawniając jej związki z innymi dziedzinami sztuki: muzyką, teatrem, fotografią, performansem i autonomicznym dziełem filmowym. I tak pojawił się na niej powszechnie kojarzony ze sztuką performansu Oskar Dawicki, który w opustoszałych z powodu lockdownu salach wystawowych Zachęty zrealizował swoją najnowszą pracę. Ostatnią część ekspozycji zdominowała interaktywna kinetyczna rzeźba Edwarda Ihnatowicza Senster, prowadząca do kolejnego tematu — rzeźby-maszyny.

Wystawa zakreśla bardzo rozległy obszar — zarówno jeśli chodzi o ujęcie historyczne, tematyczne, jak i sposoby podejścia do zjawiska rzeźby: od zwartej bryły ku przestrzeni, od klasyki ku nowoczesnym formom ekspresji. Dają temu wyraz również spektakularne instalacje site specific Ludwiki Ogorzelec w przestrzeni jednej z sal oraz Izy Tarasewicz w głównej klatce schodowej Zachęty, będące manifestacją szeroko pojętej sztuki przestrzeni, w tym także dźwięku.

Szczegóły

Początek:
1 lutego 2021
Koniec:
25 kwietnia 2021
Witryna internetowa:
https://zacheta.art.pl/pl/wystawy/rzezba-w-poszukiwaniu-miejsca

Miejsce wydarzenia

Polska + Google Map
NIEZŁA SZTUKA © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.