Skip to content Skip to footer
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu 1948–1959

24 maja 202119 września 2021

Tibor Honty, Letni wieczór, fotografia, Niezła Sztuka

Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu 1948–1959

Wernisaż: 24 maja 2021 r.
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Wystawa czynna do: 19 września 2021 r.
Kuratorzy: Joanna Kordjak, Jérôme Bazin

Tibor Honty, Letni wieczór, fotografia, Niezła Sztuka
Tibor Honty, Letni wieczór | 1952, fotografia, 59.2 × 48.1 cm, uprzejmości dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława

W „zimnym” klimacie lat 50. – narastających napięć międzynarodowych i umacniania się dyktatur komunistycznych – w krajach Europy Środkowo-Wschodniej dokonała się rewolucja społeczna. Była to rewolucja w znaczeniu głębokich przeobrażeń prowadzących do ustanowienia nowych hierarchii społecznych i urzeczywistnienia „dyktatury proletariatu”, ściśle powiązanych z gwałtowną industrializacją i urbanizacją w tej części Europy.

Tadeusz Trepkowski, Bądź czujny wobec wroga narodu, plakat, Niezła Sztuka
Tadeusz Trepkowski, Bądź czujny wobec wroga narodu | 1953, plakat, 97 × 67 cm, dzięki uprzejmości Muzeum Niepodległości, Warszawa

Kuratorzy wystawy podejmują krytyczną refleksję na temat zachodzących wówczas przemian, obrazując ich skalę i dynamikę za pomocą materiału wizualnego z dziedziny malarstwa, fotografii, filmu, wzornictwa i architektury. Obejmuje on ponad 400 prac z sześciu krajów dawnego bloku wschodniego: Polski, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, Rumunii i Węgier.

Ladislav Guderna, Żołnierze w sali klubowej, obraz, malarstwo, Niezła Sztuka
Ladislav Guderna, Żołnierze w sali klubowej | 1952, olej na sklejce, 94 × 149.3 cm, dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława

Sztukę tamtego okresu sprowadza się na ogół do przepojonych wiarą w świetlaną przyszłość wizerunków radosnych robotników czy heroicznych przedstawień ich pracy, to jednak tylko część produkcji wizualnej socrealizmu. Aby nakreślić jej pełniejszy, bardziej zniuansowany obraz, kuratorzy sięgają po dzieła odbiegające od tych stereotypowych wyobrażeń, często dalekie od propagandowego entuzjazmu, niekiedy naznaczone melancholią czy niepokojem. Podejmują polemikę z utrwalonym przekonaniem, że socrealizm był odciętym od rzeczywistości społecznej „spektaklem, który kreował nową rzeczywistość” (Evgeny Dobrenko).

Karol Kallay, Spartakiada, fotografia, Niezła Sztuka
Karol Kallay, Spartakiada | 1955, fotografia, 59 × 49 cm, dzięki uprzejmości dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława

Spośród licznych przedstawień wybierają takie, które dotychczas pozostawały w cieniu, a dziś mogą rzucić nowe światło na surowe realia tamtej epoki. Skupiają uwagę na roli, jaką w tworzeniu socjalistycznego ładu społecznego i dowartościowywaniu nowych elit odgrywały kultura i sztuka. Świadomi rozbieżności między prezentowanymi obrazami a rzeczywistą sytuacją aktorów społecznych śledzą losy robotników (migracje ze wsi do miasta, zdobywanie nowej pozycji zawodowej, określanie na nowo własnej tożsamości) i próbują za pomocą wybranych dzieł uchwycić towarzyszące im emocje: entuzjazm, niepokoje i rozczarowania. Wystawa pokazuje zmieniające się oblicze klasy robotniczej: konflikty i napięcia w obrębie tej niejednorodnej grupy, a także jej niejednoznaczny stosunek do władzy. Jednym z założeń projektu jest także włączenie socrealizmu (nazywanego wielkim Innym XX wieku) w procesy transformacji sztuki XX stulecia i ukazanie go w jego zaskakującej różnorodności i wieloznaczności.

Tytuł Zimna rewolucja odnosi się oczywiście do kontekstu politycznego zimnej wojny (choć w tamtych czasach pojęcie to nie było w użyciu językach krajów Europy Środkowo-Wschodniej), a przede wszystkim do klimatu zamrożenia politycznego epoki stalinizmu: aktów arbitralnej przemocy i strachu. Określenie „zimny/a” prowokuje także pytania o stopień zaangażowania całego społeczeństwa w rewolucję lat 50. i temperaturę rewolucyjnego zapału, z jakim przystępowano do budowania nowego świata.

Szczegóły

Początek:
24 maja 2021
Koniec:
19 września 2021
Witryna internetowa:
https://zacheta.art.pl/pl/wystawy/cold-revolution

Miejsce wydarzenia

Polska + Google Map
NIEZŁA SZTUKA © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.