Skip to content Skip to footer
Ładowanie Wydarzenia

← Back to Wydarzenia

Muzeum Narodowe w Gdańsku | Oddział Sztuki Dawnej

Muzeum Narodowe w Gdańsku oddział sztuki dawnej, polskie muzea, niezła sztuka
+ Google Map
Toruńska 1
Gdańsk, 80-822
+48 58 301 70 61 w. 233 http://mng.gda.pl/

Muzeum jest spadkobiercą założonego w 1872, dzięki zabiegom wykładowcy Królewskiej Szkoły Sztuk Pięknych, Rudolfa Freitaga, Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) oraz Muzeum Rzemiosła Artystycznego (Kunstgewerbemuseum). Po II wojnie światowej zostało reaktywowane jako Muzeum Miejskie, od 1950 nosiło nazwę Muzeum Pomorskiego, a w 1972 nadano mu rangę Muzeum Narodowego. Utworzone w jego ramach oddziały: archeologiczny, morski i historyczny rozwinęły się w samodzielne instytucje muzealne (Muzeum Morskie 1960, Muzeum Archeologiczne 1962, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 1971). Natomiast w strukturze administracyjnej Muzeum Narodowego pozostają: Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów, Oddział Etnografii, Gdańska Galeria Fotografii i Muzeum Hymnu Narodowego. W gmachu głównym Muzeum Narodowego w Gdańsku mieszczą się zbiory i sale wystawowe Działu Sztuki Dawnej.

Od początku siedzibą główną Muzeum był klasztor pofranciszkański wzniesiony w XV i na początku XVI w. Zdewastowany przez wojska pruskie i napoleońskie (1807-1814), został częściowo odrestaurowany i rozbudowany w latach 1867-1872. W czasie działań wojennych w 1945 r. uległ zniszczeniu w 65 procentach. Podczas odbudowy, która trwała od 1946 do 1956 r., usunięto XIX-wieczne adaptacje, przywracając gmachowi pierwotny wygląd.

Podstawę zbiorów Działu Sztuki Dawnej stanowią zapisy testamentowe, darowizny gdańskich mieszczan i cechów rzemieślniczych oraz depozyty kościelne. Pierwszoplanowe miejsce zajmuje tu ofiarowana miastu kolekcja obrazów, grafik i rysunków osiadłego w Gdańsku kupca szkockiego Jakuba Kobruna (Cocburna, 1759-1814), zawierająca początkowo około 10 000 dzieł artystów europejskich z XV – pocz. XX w. W 1937 r. gmina ewangelicka przekazała Muzeum w stały depozyt unikatowy zespół tkanin i haftów z XIII-XVI w., stanowiących własność kościoła Najświętszej Marii Panny. Po wojnie zdołano odzyskać jedynie połowę z liczącej pierwotnie 541 paramentów kolekcji. Przetrzebione zostały również inne zabytki rzemiosła artystycznego.

Najcenniejszym zabytkiem sztuki średniowiecznej prezentowanym w Muzeum jest tryptyk Sąd Ostateczny Hansa Memlinga (1466-1473). Są tu również kolekcje: rzeźby pomorskiej i zachodnioeuropejskiej z XII-XVI w. (m.in. ołtarze: Opłakiwanie Chrystusa i Zaśnięcie Marii – oba z ok. 1410 r., romańska rzeźba Marii tronującej z ok. 1170-1200 r.), malarstwa holenderskiego i flamandzkiego z XVI-XVII w., malarstwa gdańskiego z XVI-XVII w., rycin i grafik ze szkół niderlandzkich i niemieckich z XV-XIX w., gdańskiego złotnictwa barokowego i kowalstwa, konwisarstwa późnośredniowiecznego z warsztatów gdańskich, pomorskich i europejskich, meblarstwa gdańskiego, pomorskiego i północnoeuropejskiego od późnego średniowiecza do baroku i rokoka, ceramiki (kafle, piece gdańskie, fajanse holenderskie, francuskie, niemieckie, szwedzkie, polskie, kamionka śląska, porcelana miśnieńska itp.).

W posiadaniu muzeum są także dzieła malarstwa polskiego reprezentatywne dla kierunków od romantyzmu do międzywojnia, w tym obrazy P. Michałowskiego, S. Wyspiańskiego, J. Malczewskiego i zespół prac O. Boznańskiej.

Ekspozycje stałe: „Średniowieczna plastyka na Pomorzu„, „Malarstwo gdańskie XVI-XVIII w.„, „Galeria artystów gdańskich XIX wieku”, „Malarstwo polskie XIX-początku XX wieku„, „Stała Galeria Gabinetu Rycin„, „Złotnictwo XV-XIX wieku„, „Cyna XV-XIX wiek„, „Kowalstwo i metale kolorowe XV-XIX wiek„, „Meblarstwo gdańskie i północnoeuropejskie XVI-XVIII wieku„, „Meblarstwo w Gdańsku i na Pomorzu Wschodnim XVIII wieku„, „Ceramika dawna XV-XX wiek

www.muzeum.narodowe.gda.pl
info@muzeum.narodowe.gda.pl

lipiec 2019

Wielki Mały Mistrz. Ryciny Heinricha Aldegrevera ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

20 lipca 201929 września 2019

Wystawa czynna do: 29 września 2019 r. Muzeum Narodowe w Gdańsku | Oddział Sztuki Dawnej Kurator: Alicja Andrzejewska-Zając Jakob Kabrun zgromadził niemal dziewięć tysięcy rycin i rysunków, które – dzięki najwybitniejszym przykładom reprezentującym poszczególne szkoły i kierunki artystyczne od XV wieku do czasów mu współczesnych – stanowią swoisty przewodnik po historii grafiki. Ważne miejsce w tym zespole rycin stanowiły prace Albrechta Dürera i Małych Mistrzów. W tym roku – zgodnie z przedwojenną tradycją wzbogacania tej wyjątkowej kolekcji o kolejne dzieła…

Dowiedz się więcej »

maj 2021

Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki

15 maja 202131 grudnia 2022
Pobozni i cnotliwi, Niezła Sztuka

Kuratorzy: Anna Baranowska-Fietkiewicz, Weronika Grochowska Wystawa Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki Na wystawie zgromadzono rzeźby, obrazy, wytwory rzemiosła artystycznego obecne w Gdańsku od początku XIII do drugiej połowy XVIII wieku. Szczególny nacisk położono przy tym na funkcje, jakie pełniły one w życiu dawnych gdańszczan. Wystawa dzieli się na trzy strefy. W pierwszej przedstawiono sztukę kościelną, w drugiej – obiekty związane z działalnością publiczną mieszczan, w trzeciej – przedmioty zapełniające prywatną przestrzeń gdańskiego domu. Mistrz Paweł (XVI w.),…

Dowiedz się więcej »

październik 2022

Dokładnie! Portret młodej Warmiaczki

1 października 202229 stycznia 2023
Dokładnie! Portret młodej Warmiaczki

Każdy obraz, który oglądamy w muzeum, każda rzeźba czy miedzioryt, srebrny puchar, fotografia czy porcelanowa czarka jest wynikiem wielu dni, tygodni, niekiedy nawet lat żmudnej pracy. By mogły powstać, ich twórcy musieli się kształcić i rozwijać przez całe życie. Tradycje ideowe i artystyczne, z których czerpali, dojrzewały niekiedy przez wiele stuleci. Technologie, z których korzystali, opracowywały i udoskonalały pokolenia ich poprzedników. Wystawa Dokładnie! Portret młodej Warmiaczki Każde dzieło sztuki, nawet pozornie skromne, jest więc owocem niesłychanie złożonych procesów. Każde stanowi…

Dowiedz się więcej »

listopad 2023

Dokładnie! Akt z 1978 Jerzego Nowosielskiego

9 listopada 20233 marca 2024
Dokładnie! Akt z 1978 Jerzego Nowosielskiego, wystawa, sztuka polska, sztuka współczesna, malarstwo, niezła sztuka

Wystawa Dokładnie! Akt z 1978 Jerzego Nowosielskiego Każde dzieło sztuki, nawet pozornie skromne, jest owocem niesłychanie złożonych procesów. Każde stanowi jakiś odrębny świat. Warto więc przyglądać się im dokładnie. Dokładnie! – taki właśnie tytuł nosi cykl wystaw podczas których skupiamy uwagę naszą i naszych gości na jednym dziele. Będziemy się mu przyglądać, objaśniać je, dyskutować o nim, sytuować je w szerszych kontekstach. Akt, Jerzy Nowosielski, 1978 Jerzy Nowosielski, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy 2. połowy XX wieku, w swej twórczości…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia
NIEZŁA SZTUKA © 2023. ALL RIGHTS RESERVED.