Skip to content Skip to footer
Ładowanie Wydarzenia

← Back to Wydarzenia

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

+ Google Map
ul. T. Kościuszki 81
Suwałki, 16-400 Polska
875665750 http://muzeum.suwalki.pl/

Budynek muzeum, często nazywany Resursą, został zbudowany w latach 1912–1913 jako gmach funkcjonującego od 1900 roku Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w Suwałkach. Uchwała dotycząca budowy obiektu podjęta została w trakcie obrad walnego zgromadzenia towarzystwa 22 kwietnia 1912 roku. Trzy miesiące później, 20 lipca 1912 roku, odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego. Jak pisano w „Tygodniku Suwalskim”, był to wówczas „pierwszy dom społeczny i widoma oznaka współdzielczości polskiej”. Prócz Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w budynku znalazły siedziby polskie organizacje oraz instytucje społeczne i kulturalne, m.in.: Czytelnia Naukowa, redakcja i administracja „Tygodnika Suwalskiego”, „Lutnia”, Towarzystwo Rolnicze Suwalskie oraz Resursa Obywatelska – od której później, przyjęła się popularna nazwa budynku.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej i zajęciu Suwałk przez Niemców ulokowano w budynku szpital wojskowy. Polskie społeczeństwo przejęło go dopiero tuż przed odzyskaniem niepodległości w 1919 roku. 13 września 1919 roku w sali balowej resursy rada miejska Suwałk podejmowała uroczystym obiadem, goszczącego z dwudniową wizytą w Suwałkach, Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. W roku 1920 podczas okupacji Suwałk przez wojska litewskie swoją siedzibę miała w nim Rada Ludowa Okręgu Suwalskiego.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego budynek był siedzibą Banku Udziałowego. Podobnie jak było to przed pierwszą wojną światową wykorzystywany był również na cele społeczne, mieszcząc lokale działających w Suwałkach towarzystw i instytucji społecznych. Przez wiele lat swoje siedziby miały tu redakcje ukazujących się w Suwałkach czasopism, drukarnia Stanisława Milewskiego, a później Klotyldy Dargielowej. Piętro budynku zajmowała ciesząca się najwyższą renomą i słynąca z wytwornych rautów i bali restauracja.

W czasie drugiej wojny światowej władze niemieckie ulokowały w resursie Dom Niemiecki (Deutsches Haus), a w październiku 1944 roku, po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną, rozlokowała się tu wojskowa komendantura miasta. W 1945 roku budynek przejął Spółdzielczy Bank Udziałowy, dzierżawiąc część pomieszczeń dla Państwowej Szkoły Przysposobienia Spółdzielczego, a później – Państwowego Zbiorczego Internatu Szkół Zawodowych. W roku 1954 obiekt w całości przeznaczono na potrzeby internatu.

Jesienią 1956 roku, frontowa część parteru, z wejściem od ulicy Kościuszki, przeznaczona została na potrzeby tworzącego się społecznego muzeum, w 1958 roku przemianowanego decyzją Miejskiej Rady Narodowej na Muzeum Regionalne Ziemi Suwalskiej. W roku 1964 rozwijająca się placówka otrzymała dodatkowe dwie sale wystawowe. W 1975 roku, po utworzeniu województwa suwalskiego, muzeum podniesiono do rangi Muzeum Okręgowego. Dwa lata później, na jego potrzeby przejęty został cały budynek. W latach 1977–1994 swoją siedzibę miało tu również Biuro Wystaw Artystycznych.

kwiecień 2021

Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz 1869-1927

23 kwietnia 202131 lipca 2021
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81
Suwałki, 16-400 Polska
+ Google Map
Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz, niezła sztuka

Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz 1869-1927 23 kwietnia - 31 lipca 2021 Muzeum Okręgowe w Suwałkach » Wirtualne zwiedzanie wystawy « Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz, Zaułek wileński | 1897, Muzeum Narodowe w Warszawie Muzeum Okręgowe w Suwałkach zaprasza na wystawę twórczości Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza (1869 Niemenczyn koło Wilna–1927 Warszawa). Na wystawie prezentowane są obrazy olejne, akwarele, rysunki piórkiem, projekty, studia, ilustracje – różnorodny i interesujący dorobek artysty wykształconego w Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa w Wilnie, a następnie w cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, 1887-1894, i Akadémie…

Dowiedz się więcej »

lipiec 2022

Janina Wierusz Kowalska. Dom obrazów

2 lipca 202210 września 2022
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81
Suwałki, 16-400 Polska
+ Google Map
Janina Wierusz Kowalska. Dom obrazów

Janina Wierusz Kowalska. Dom obrazów Wernisaż: 02 lipca 2022 r., godz. 19.00, 02 lipca 2022 r. - 10 września 2022 r. Muzeum Okręgowe w Suwałkach Wystawa Janina Wierusz Kowalska. Dom obrazów Dawno, dawno temu, kiedy obrazy nie były jeszcze rekwizytami w grze i obiektami kapitalistycznej użyteczności, czyli towarem dla bezwzględnego, aroganckiego rynku sztuki , to służyły one duchowym, irracjonalnym celom i były elementami odwiecznego Sacrum Sztuki. A i teraz jeszcze, wśród ludów nieprzeżartych rdzą cywilizacji, możemy zaobserwować ten czysty, atawistyczny…

Dowiedz się więcej »

październik 2022

Przyjaźń i sztuka

13 października 20226 grudnia 2022
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81
Suwałki, 16-400 Polska
+ Google Map
Przyjaźń i sztuka, wystawa, kolekcja, sztuka współczesna, niezła sztuka

  Wystawa Przyjaźń i sztuka Kolekcja obrazów rosła poprzez nabywanie dzieł bezpośrednio od zaprzyjaźnionych artystów i galerii amerykańskich. Tytuł „Przyjaźń i sztuka” odnosi się do relacji Izabeli Roman z twórcami, galeriami i kolekcjonerami. Po raz pierwszy cały zbiór liczący 50 prac zostanie pokazany na jednej wystawie w Starogardzie Gdańskim. Ostatnie prace zostały przetransportowane drogą morską zaledwie kilka miesięcy temu. – Uroda prezentowanej kolekcji, ta zewnętrzna, poddana oglądowi, i ta ukryta „pod warstwami farby”, polega na wolności jaką sztuka oferuje twórcom…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia
NIEZŁA SZTUKA © 2023. ALL RIGHTS RESERVED.