Skip to content Skip to footer
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Centrum Spotkania Kultur to największa instytucja kultury po wschodniej stronie Wisły, jest instytucją podległą pod Samorząd Województwa Lubelskiego, która funkcjonuje od 2016 roku. CSK znajduje się w samym sercu Lublina. To miejsce, w którym spotyka się przeszłość i przyszłość; kultura wysoka i popularna, sztuka tradycyjna…

Read more

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Fundacja Zakład Narodowy im. Ossolińskich, czyli Ossolineum, to jedna z najważniejszych i najdłużej działających instytucji kultury w Polsce. Założył ją w roku 1817 (za zgodą cesarza Franciszka I) bibliofil i kolekcjoner Józef Maksymilian hrabia Ossoliński (1748-1826). Na siedzibę Ossolineum wybrał Lwów. W roku 1823 podpisał…

Read more

Fundacja Archeologia Fotografii

Fundacja Archeologia Fotografii

„Archeologią fotografii nazywam działanie, którego celem jest odkrywanie, badanie i komentowanie zdarzeń, faktów, sytuacji dziejących się dawniej, w tzw. przeszłości fotograficznej” – Jerzy Lewczyński. Fundacja Archeologia Fotografii zajmuje się opracowywaniem oraz ochroną archiwów polskich fotografów i fotografek. Powstała w 2008 roku i obecnie opiekuje się archiwami…

Read more

Zakopiańskie Centrum Kultury

Zakopiańskie Centrum Kultury

ZCK jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora. Organizatorem ZCK jest Gmina Miasta Zakopane. Siedzibą jest Miasto Zakopane, a terenem działania obszar Miasta Zakopane. Nadzór merytoryczny nad działalnością ZCK sprawuje Burmistrz Miasta Zakopane. Celem działalności ZCK jest: a) wychowywanie i edukacja kulturalna aktywnego odbiorcy sztuki…

Read more

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej to nowoczesna placówka, która łączy w sobie charakter muzeum i domu kultury, choć wychodzi poza typową działalność obu wymienionych instytucji. Etnocentrum powstało, aby zachowywać, przypominać i przybliżać Wam to, co najważniejsze w bogatej kulturze tradycyjnej ziemi krośnieńskiej. Oferta zajęć, jaką do Was kierujemy,…

Read more

Kamienica Hilarego Majewskiego

Kamienica Hilarego Majewskiego

Nowe miejsce - sztuka współczesna - łódzcy artyści i artystki - ciekawa architektura - dobry design. Kamienica Hilarego Majewskiego stanie się miejscem gdzie oprócz wystaw, warsztatów, działań miejskich, programu radiowego i audytoryjnego, będziemy tworzyć możliwie inkluzywny program edukacyjny w zakresie architektury, urbanistyki, dizajnu i sztuki współczesnej.

Read more

Pałac Sztuki w Krakowie

Pałac Sztuki w Krakowie

Pałac Sztuki w Krakowie jest siedzibą powstałego w 1854 r. Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych – najstarszego w tej części Europy. Po wieloletnich staraniach stworzenia nowej siedziby, koniecznej ze względu na ograniczo­ność miejsca, po rozważeniu licznych koncepcji, Towarzystwo otrzymało w 1897 r. w zamian za „Lituanię”…

Read more

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Historia sięga stycznia 1954 r., kiedy powstał Wojewódzki Dom Kultury Związków Zawodowych z siedzibą w gmachu przy ul. Toruńskiej 30 w Bydgoszczy. Już w grudniu 1956 roku na bazie powyższej placówki związkowej powołano Wojewódzki Dom Kultury, którego działalność koncentrowała się wokół zagadnień instrukcyjno-metodycznych. W późniejszych…

Read more

Prom Kultury Saska Kępa

Prom Kultury Saska Kępa

PROM Kultury Saska Kępa – więcej dobrego życia! Misja Dzięki nam: - Lepiej rozumiesz kulturę i sztukę – dowiesz się, dlaczego Tuszyńska napisała książkę o jamniku, a twoje dziecko nauczy się jak odróżnić skrzypce od altówki. - Doświadczasz kultury – możesz uczestniczyć w ponad 500 wydarzeniach rocznie: koncertach, spotkaniach,…

Read more

NIEZŁA SZTUKA © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.