Skip to content Skip to footer
Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej to nowoczesna placówka, która łączy w sobie charakter muzeum i domu kultury, choć wychodzi poza typową działalność obu wymienionych instytucji. Etnocentrum powstało, aby zachowywać, przypominać i przybliżać Wam to, co najważniejsze w bogatej kulturze tradycyjnej ziemi krośnieńskiej. Oferta zajęć, jaką do Was kierujemy,…

Read more

Kamienica Hilarego Majewskiego

Kamienica Hilarego Majewskiego

Nowe miejsce - sztuka współczesna - łódzcy artyści i artystki - ciekawa architektura - dobry design. Kamienica Hilarego Majewskiego stanie się miejscem gdzie oprócz wystaw, warsztatów, działań miejskich, programu radiowego i audytoryjnego, będziemy tworzyć możliwie inkluzywny program edukacyjny w zakresie architektury, urbanistyki, dizajnu i sztuki współczesnej.

Read more

Pałac Sztuki w Krakowie

Pałac Sztuki w Krakowie

Pałac Sztuki w Krakowie jest siedzibą powstałego w 1854 r. Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych – najstarszego w tej części Europy. Po wieloletnich staraniach stworzenia nowej siedziby, koniecznej ze względu na ograniczo­ność miejsca, po rozważeniu licznych koncepcji, Towarzystwo otrzymało w 1897 r. w zamian za „Lituanię”…

Read more

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Historia sięga stycznia 1954 r., kiedy powstał Wojewódzki Dom Kultury Związków Zawodowych z siedzibą w gmachu przy ul. Toruńskiej 30 w Bydgoszczy. Już w grudniu 1956 roku na bazie powyższej placówki związkowej powołano Wojewódzki Dom Kultury, którego działalność koncentrowała się wokół zagadnień instrukcyjno-metodycznych. W późniejszych…

Read more

Prom Kultury Saska Kępa

Prom Kultury Saska Kępa

PROM Kultury Saska Kępa – więcej dobrego życia! Misja Dzięki nam: - Lepiej rozumiesz kulturę i sztukę – dowiesz się, dlaczego Tuszyńska napisała książkę o jamniku, a twoje dziecko nauczy się jak odróżnić skrzypce od altówki. - Doświadczasz kultury – możesz uczestniczyć w ponad 500 wydarzeniach rocznie: koncertach, spotkaniach,…

Read more

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Ideą powołania Centrum Kultury Śląskiej było stworzenie miejsca integrującego społeczność Regionu oraz promowanie jego tradycji, historii i wszelkiego rodzaju przejawów działalności artystycznej i naukowej zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Formalnie Centrum zostało utworzone 27 kwietnia 2012 r., tj. w dniu podjęcia uchwały…

Read more

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest najstarszą artystyczną uczelnią wyższą w Polsce. Od ponad stu lat Akademia rozwija talenty młodych artystów. Każdy malarz, rzeźbiarz i grafik uzyskają pełną satysfakcje z uczęszczania na zajęcia na swoim wymarzonym kierunku studiów. Akademia Sztuk Pięknych daje niepowtarzalną szansę na…

Read more

Małopolskie Centrum Kultury Sokół

Małopolskie Centrum Kultury Sokół

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - instytucja istniejąca od 1975 roku - do 1998 w województwie nowosądeckim jako Wojewódzki Ośrodek Kultury - a od 1999 jako samorządowa instytucja kultury, wyodrębniona pod względem prawnym i ekonomicznym, której organizatorem jest Województwo Małopolskie.

Read more

NIEZŁA SZTUKA © 2023. ALL RIGHTS RESERVED.