Skip to content Skip to footer
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Biennale Sztuki dla Dziecka to dwuletni projekt poświęcony sztuce dla dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym. Kolejne edycje realizują nowe tematy przewodnie. Projektem towarzyszącym działaniom artystycznym jest Obserwatorium Sztuki dla Dziecka – spotkanie merytoryczne dla osób zajmujących się sztuką dla dziecka. W jego ramach odbywają się także…

Read more

Fundacja Rodziny Staraków

Fundacja Rodziny Staraków

Fundacja Rodziny Staraków zainaugurowała swoją działalność w 2008 roku. Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie młodych, zdolnych ludzi, tworzenie dla nich optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc w realizacji ich pasji i pomysłów na życie. Fundacja zapewnia wsparcie młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, pomagając wyrównać…

Read more

Dom Spotkań z Historią

Dom Spotkań z Historią

Dom Spotkań z Historią (DSH) powstał w 2005 roku z inicjatywy Ośrodka KARTA. Od marca 2006 działa jako instytucja kultury miasta st. Warszawy. Zajmujemy się dwudziestowieczną historią Europy Środkowo-Wschodniej, Polski, Warszawy. Prezentujemy wystawy oparte często na nieznanych kolekcjach zdjęć, organizujemy dyskusje, cykle spotkań varsavianistycznych, pokazy…

Read more

Fundacja Tumult

Fundacja TUMULT założona została na początku 1989 r. przez Marka Żydowicza, absolwenta konserwatorstwa i muzealnictwa na wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Była to jedna z pierwszych prywatnych fundacji kulturalnych w Polsce, działająca niezależnie od ówczesnych instytucji i władz kulturalnych. Od samego początku celem Fundacji…

Read more

CSW, Toruń, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Znaki Czasu, niezła sztuka

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu

Działalność Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu koncentruje się między innymi wokół fenomenu glokalności, rozumianej jako ujęcie zjawisk regionalnych w perspektywie globalnej. Jest to punkt wyjścia do budowania tożsamości instytucji, która utworzona została z dala od centrum. Istotnym elementem, na którym CoCA opiera swój program, jest…

Read more

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu to jedna z największych instytucji kultury w kraju. Każdego roku odbywa się w nim 2 500 wydarzeń, które prezentują i stymulują rozwój najciekawszych zjawisk kultury. W przestrzeniach ZAMKU przenikają się i wzajemnie dopełniają sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura.…

Read more

Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk, niezła sztuka

Europejskie Centrum Solidarności

Europejskie Centrum Solidarności to miejsce, w którym w fascynujący sposób opowiadamy o zwycięskiej rewolucji Solidarności i jak dzięki niej zmieniła się Polska, Europa i świat. Co ważne, wciąż na nowo odczytujemy i interpretujemy słowo „solidarność” pisane małą literą. Corocznie odbywa się tu 350 wydarzeń – debaty,…

Read more

Fundacja Stefana Gierowskiego

Fundacja Stefana Gierowskiego

Cele Fundacji: - Wspieranie rozwoju kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa. - Ułatwianie i zwiększanie dostępu do kultury i sztuki. - Ochrona i promocja twórczości Stefana Gierowskiego. - Wspieranie prac nad opisaniem malarstwa polskiego II poł. XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej skupionej wokół Galerii Krzywe…

Read more

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, niezła sztuka

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma jest najdłużej działającą w Polsce żydowską instytucją naukową. Jako państwowa instytucja kultury tworzy podstawy naukowe dla rozwoju wiedzy o historii i kulturze Żydów, upowszechnia efekty prowadzonych badań, udostępnia zachowane świadectwa materialne oraz sprawuje wszechstronną opiekę nad zbiorami przekazanymi przez…

Read more

NIEZŁA SZTUKA © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.