Skip to content Skip to footer
Zamek Królewski w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie

Dawna rezydencja królów Polski i siedziba Sejmu. Muzeum wnętrz, ośrodek edukacji oraz miejsce uroczystości państwowych i międzynarodowych. Zburzony w 1944 r., Zamek od podstaw został odbudowany w latach 1971-1984, głównie ze składek społecznych. Odtworzone wnętrza, nawiązujące do okresu ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta, przypominają ważne…

Read more

Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie

Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie

Żydowskie Muzeum Galicja powstało, by upamiętnić ofiary Holokaustu oraz ukazać historię i kulturę Żydów z nowej perspektywy. Muzeum znajduje się na krakowskim Kazimierzu, w sercu dawnej żydowskiej dzielnicy miasta. Jesteśmy instytucją pożytku publicznego. Naszym celem jest rewizja tradycyjnych stereotypów dotyczących żydowskiej przeszłości w Polsce oraz…

Read more

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Zamek głogowski wzniesiono w połowie XIII w. Początkowo był budowlą drewnianą z wolnostojącą, murowaną wieżą, otoczoną wałem drewniano - ziemnym i fosą. W 1291 r., w czasie wielkiego pożaru Głogowa spłonął, przez co książę Henryk III musiał na pewien czas zamieszkać w jednym z domów…

Read more

Villa la Fleur

Villa la Fleur

Villa la Fleur to unikatowe miejsce na mapie polskiego muzealnictwa. Fundamentem zbiorów prywatnego muzeum jest twórczość polskich i żydowskich artystów kojarzonych z École de Paris (Szkoła Paryska). Muzeum składa się z dwóch budynków ekspozycyjnych, oddzielonych parkiem rzeźb. Zarówno budynki muzealne w obecnym kształcie, jak i…

Read more

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Centrum Rzeźby Polskiej zajmuje teren dziewiętnastowiecznego majątku dworskiego, którego ostatnimi właścicielami była rodzina Józefa Brandta, wysiedlona w czasie II wojny światowej przez Niemców. W 1945 roku majątek przejął skarb państwa. W 1958 roku uzyskał on status zabytku jako zespół parkowo-pałacowy. W latach 60. XX wieku…

Read more

Muzeum Gdańska | Muzeum Bursztynu

MUZEUM BURSZTYNU W NOWEJ LOKALIZACJI Ponad 1000 eks­po­na­tów – od bry­łek z inklu­zjami sprzed 40 mln lat, przez bursz­tynowy las i bursz­tynową kom­natę po współ­cze­sne pro­jekty arty­stów. Mamy w Gdań­sku jedną z naj­więk­szych kolek­cji bursz­tynu na świe­cie. Już 24 lipca podwoje otwiera Muzeum Bursz­tynu w nowej…

Read more

Palac Czapskich

Pałac Czapskich

W XVII wieku na miejscu obecnego pałacu mieścił się drewniany dwór Radziwiłłów. W latach ok. 1680–1705 dla prymasa Michała Radziejowskiego wzniesiono murowany pałac, najprawdopodobniej według projektu Tylmana z Gameren. W 1712 teren został własnością hetmana wielkiego koronnego Adama Sieniawskiego. Zajął się on przebudową pałacu i…

Read more

Muzeum w Koszalinie

Muzeum w Koszalinie ma status samorządowej instytucji kultury, organizatorem naszej działalności jest Gmina Miasto Koszalin. Siedzibą Muzeum jest gruntownie odrestaurowany zespół pałacowo-młyński. Muzeum, ze swoją stuletnią historią i różnorodnością oraz bogactwem zbiorów z zakresu sztuki, archeologii, etnografii i historii, jest kuszącą alternatywą dla turystów spędzających czas…

Read more

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, niezła sztuka

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi posiada w zbiorach przeszło 289 971 obiektów. Część z nich można zobaczyć na stałych wystawach: archeologicznej, etnograficznej i numizmatycznej. Na stronie internetowej Muzeum prezentuje zbiory poszczególnych działów, w zakresie archeologii, etnografii, numizmatyki i widowisk lalkowych.

Read more

NIEZŁA SZTUKA © 2023. ALL RIGHTS RESERVED.