Skip to content Skip to footer
Muzeum Ziemi Kępińskiej, niezła sztuka

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Muzeum założone zostało w 1938 roku z inicjatywy burmistrza Wacława Kokocińskiego, a pierwszym kierownikiem i współzałożycielem placówki był Tadeusz Piotr Potworowski. Na skutek wybuchu II wojny światowej eksponaty uległy rozproszeniu, a muzeum zlikwidowano. W 1960 roku Powiatowa Rada Narodowa reaktywowała placówkę. W 1990 roku muzeum…

Read more

Muzeum Regionalne w Brzezinach

Muzeum Regionalne w Brzezinach

Muzeum Regionalne w Brzezinach powstało w 1972 roku z inicjatywy członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brzezińskiej. Członkowie Towarzystwa już od 1965 r. rozpoczęli akcję zbierania eksponatów i dokumentów historycznych, tworząc zalążek muzealnych zbiorów. Twórcą i wieloletnim dyrektorem placówki była etnograf pani Elżbieta Putyńska, potem muzeum kierował…

Read more

Galeria Pałacyk w Lubinie

Muzeum Historyczne w Lubinie | Galeria Pałacyk

Działalność Galerii Pałacyk zainagurowana została 27 maja 2023 r. w ramach akcji pn. Noc Muzeów. Podstawowe założenie galerii to promocja sztuk wizualnych poprzez organizację wystaw artystycznych wybitnych osobowości twórczych. Galeria Pałacyk znajduje się w zabytkowej willi przy ulicy M. Skłodowskiej 6. Na cele wystawiennicze przeznaczone zostały…

Read more

Muzeum Historyczne w Lubinie

Muzeum Historyczne w Lubinie

Muzeum Historyczne w Lubinie powołane zostało do życia na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lubinie dnia 31 maja 2016 roku, dla zwiedzających otwarto je 17 maja 2018 roku. Muzeum ma trzy lokalizacje. Pierwsza część czyli dwie główne wystawy stałe „Zbrodnia lubińska” oraz „Historia miasta na tle…

Read more

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Muzeum Etnograficzne w Krakowie powstało z pasji i szacunku dla kultur. Dla kultury chłopskiej. Dla kultur europejskich. Dla kultur egzotycznych. To uderzający rys tej najstarszej i największej kolekcji etnograficznej w Polsce. Swoje powstanie w 1911 roku zawdzięcza wysiłkom Seweryna Udzieli – nauczyciela, etnografa-amatora i kolekcjonera…

Read more

Muzeum Sztuki Fantastycznej

Muzeum Sztuki Fantastycznej

Misją Muzeum jest popularyzacja twórczości artystów tworzących w kręgu surrealizmu/sztuki fantastycznej. Odwiedzający muzeum mają możliwość konfrontacji dzieł uznanych twórców m. in. Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Dudy-Gracza czy Wiesława Wałkuskiego z pracami ich następców, którzy czerpiąc ze spuścizny poprzedników wnoszą nową jakość do sztuki fantastycznej. Miłośnicy sztuki będą mieli…

Read more

Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska (dawniej: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum Historii Miasta Gdańska) zostało utworzone w 1970 r. na podstawie Uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 31 marca 1970 r. jako oddział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. 2 kwietnia 1970 r. Wojewódzka Rada Narodowa przekazała Muzeum Ratusz Głównego…

Read more

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ulicy Wały Chrobrego 3 to jeden z najbardziej znanych i reprezentacyjnych budynków miasta. Jest on centrum architektonicznego założenia nadodrzańskiego Wały Chrobrego (dawne Hakenterrasse), według projektu Wilhelma Meyera-Schwartaua. Gmach został oddany do użytku w 1913 roku i był do końca…

Read more

Muzeum Narodowe w Gdańsku | NOMUS Nowe Muzeum Sztuki

Muzeum Narodowe w Gdańsku | NOMUS Nowe Muzeum Sztuki

NOMUS jest najmłodszym muzeum sztuki współczesnej w Polsce, działającym jako dział Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Stworzyliśmy przyjazną przestrzeń w dawnym budynku warsztatów szkolnych na historycznych terenach gdańskiej stoczni. Chcemy rozmawiać z widzami o współczesnym świecie poprzez medium sztuki, a samą sztukę czynić…

Read more

Muzeum Ziemi Lubuskiej

Muzeum Ziemi Lubuskiej

Misją MZL jest gromadzenie i ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziem nad środkową Odrą, którym po II wojnie światowej nadano historyczną nazwę “Ziemia Lubuska”. Poprzez działalność wystawienniczą, edukacyjną, badawczą i organizację wydarzeń muzealnych MZL dąży do stwarzania sprzyjających warunków uczestnictwa w kulturze i dostępu do…

Read more

NIEZŁA SZTUKA © 2023. ALL RIGHTS RESERVED.