Skip to content Skip to footer
Bydgoskie Centrum Sztuki, niezła sztuka

Bydgoskie Centrum Sztuki

Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego powstało z inicjatywy Fundacji Take Care działającej przy firmie Ivy Technology w Bydgoszczy. Jest ośrodkiem kulturalnym, który organizuje wystawy, prelekcje i spotkania z artystami, koncerty, a także prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą. Pomimo tego, że ośrodek rozpoczął działalność w roku…

Read more

IMO GALERIA

IMO GALERIA

IMO to galeria sztuki współczesnej, a także wyjątkowa przestrzeń spotkań i dialogu. Nazwa IMO ma różne odniesienia, przede wszystkim jest popularnym akronimem wyrażenia In My Opinion (ang. moim zdaniem). Dąży do pokazania wielogłosowości współczesnego świata poprzez prezentację różnorodnych postaw artystycznych w wielu dziedzinach sztuki. Dąży, aby…

Read more

Ośrodek Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska”

Ośrodek Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska”

Resursa Obywatelska jest najstarszą instytucją kultury w Radomiu, działającą od 1829 r. Jej pochodząca z języka francuskiego nazwa wskazuje, że od początku działała jako klub towarzyski, skupiający okolicznych mieszkańców, między innymi kupców i właścicieli ziemskich. Obecna siedziba Resursy powstała w 1852 r. z inicjatywy Rady…

Read more

Molski Gallery & Collection

Molski Gallery & Collection

Molski gallery&collection powstało z pasji do kolekcjonowania sztuki. Kolekcje budują dzieła artystów tworzących w nurcie abstrakcji geometrycznej, ale można również znaleźć w niej prace wybitnych artystów działających w innych obszarach. Dla nas sztuka jest przestrzenią dopowiadającą temu czego nie można opisać słowami. Stanowi klucz do świata…

Read more

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

GSW jest instytucją, która powstała na fundamentach Biura Wystaw Artystycznych. W 1958 roku powołano Opolski Oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w Warszawie (z kilkoma mniejszymi oddziałami w regionie), który od 1962 roku funkcjonuje jako niezależna jednostka o nazwie Biuro Wystaw Artystycznych (BWA). BWA stało się…

Read more

Fundacja Rodziny Staraków

Fundacja Rodziny Staraków

Fundacja Rodziny Staraków zainaugurowała swoją działalność w 2008 roku. Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie młodych, zdolnych ludzi, tworzenie dla nich optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc w realizacji ich pasji i pomysłów na życie. Fundacja zapewnia wsparcie młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, pomagając wyrównać…

Read more

Galeria Grafiki i Plakatu

Galeria Grafiki i Plakatu

Galeria Grafiki i Plakatu została założona w 1976 roku. Właścicielami są Nina Rozwadowska (historyk sztuki) i Andrzej Stroka (artysta malarz). Pierwotnie Galeria mieściła się na ulicy Chmielnej. Od 1980 roku ma siedzibę przy ulicy Hożej 40. Galeria Grafiki i Plakatu była pierwsza galerią w Polsce…

Read more

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria im. Sleńdzińskich

Sztuka dla każdego w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku Jedna instytucja, cztery oddziały i cztery odmienne charaktery. Galeria im. Sleńdzińskich początkowo zajmowała tylko jeden budynek – dawną Synagogę Cytronów przy ul. Waryńskiego 24a. To tam było można podziwiać największy zbiór obrazów, rzeźb i płaskorzeźb autorstwa Wincentego,…

Read more

NIEZŁA SZTUKA © 2023. ALL RIGHTS RESERVED.