Skip to content Skip to footer
Ładowanie Wydarzenia

← Back to Wydarzenia

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

+ Google Map
Pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław, 50-153 Polska
(+48 71) 372 51 50 http://www.mnwr.art.pl

W czasie II wojny światowej budynki dawnych muzeów wrocławskich zostały całkowicie lub w dużym stopniu zniszczone. Na siedzibę powołanego 1 stycznia 1947 r. muzeum wybrano więc gmach, którego uszkodzenia były stosunkowo małe – budynek dawnej Rejencji, czyli Zarządu Prowincji Śląskiej, wzniesiony w latach 1883-1886 jako pierwszy gmach rządowy w Niemczech zaprojektowany w stylu neorenesansu niderlandzkiego. Autorem projektu był berliński architekt Ministerstwa Robót Publicznych Zjednoczonych Niemiec – Karl Friedrich Endell (1843-1891). Otwarte dla publiczności w lipcu 1948 muzeum działało początkowo jako „Państwowe”, od roku 1950 „Śląskie”, a w 1970 otrzymało nazwę „Narodowego”. Obecnie do Muzeum Narodowego we Wrocławiu należą dwa Oddziały: Panorama Racławicka i Muzeum Etnograficzne.

W budynku głównym (pl. Powstańców Warszawy 5) prezentowanych jest kilka wystaw stałych. Dwie z nich poświęcone są sztuce średniowiecznej – Śląska Rzeźba Kamienna XII-XVI w. (obecnie w przebudowie) i Sztuka Śląska XIV-XVI w. (1. piętro). Późniejsze dokonania artystów z tego regionu pokazano na wystawie Sztuka Śląska XVI-XIX w. (1. piętro). Ekspozycje Sztuki Polskiej XVII-XIX w. i Sztuki Europejskiej XV-XX w. można oglądać na 2. piętrze. Dzieje poszczególnych obiektów składających się na kolekcję Sztuki Śląskiej XII-XVI w. i XVI-XIX w. oraz historia jej gromadzenia i udostępniania są równie zagmatwane i burzliwe jak losy samego regionu. Śląsk rządzony był kolejno przez Piastów, królów czeskich, Habsburgów, później znalazł się w granicach Prus, od 1871 – zjednoczonych Niemiec, by po II wojnie światowej stać się częścią państwa polskiego. Do przełomu XVIII i XIX w. dzieła mistrzów śląskich były wyłącznie w miejscach, dla których powstały, czyli w świątyniach, klasztorach, przykościelnych gimnazjach i bibliotekach, oraz zdobiły wnętrza pałaców i bogate domy wrocławskiego patrycjatu.

W 1810 państwo pruskie przejęło majątek większości śląskich klasztorów. Zabytki odebrane zakonom w znacznej części stały się własnością utworzonego w 1815 we Wrocławiu Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności (Königliches Museum für Kunst und Altertümer). Na siedzibę tej pierwszej placówki muzealnej wybrano klasztor poaugustiański na Wyspie Piaskowej. Od końca XIX do lat trzydziestych XX w. największą rolę w propagowaniu dzieł rodzimych twórców odegrały dwa najważniejsze muzea Wrocławia, powstałe w roku 1880 Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych (Schlesisches Museum der bildenden Künste) oraz Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności (Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer) utworzone w 1899 (dziś żadne już nie istnieje). W gmachu pierwszego z nich założono Mistrzowskie Pracownie Malarstwa Krajobrazowego i Rzeźby i zorganizowano wystawę sztuki współczesnej.

Właśnie ze zbiorów Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych pochodzą malowidła wybitnego malarza śląskiego baroku Michaela Willmanna, niektóre rzeźby barokowe, a także dziewiętnastowieczne malarstwo niemieckie, będące teraz własnością Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Natomiast Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności wytrwale gromadziło dawną sztukę użytkową i wspierało miejscowy przemysł artystyczny, organizując m.in. konkursy i wystawy wzorcowych wyrobów. Zabytki pochodzące z tego muzeum są trzonem dzisiejszej kolekcji rzemiosła artystycznego i śląskiej sztuki średniowiecznej. Podczas wojny z muzeów i kościołów wrocławskich wywieziono i zabezpieczono cenniejsze kolekcje. Akcja ta, zapoczątkowana w 1942 przez ówczesnego Konserwatora Zabytków Dolnego Śląska Günthera Grundmanna (1892-1976), uchroniła m.in. wiele obrazów Willmanna, a także liczne epitafia. Rozlokowano je wówczas w składnicach muzealnych na terenie całego Śląska. Znaczna jednak część wielokulturowego dziedzictwa tych ziem uległa zagładzie. Najprawdopodobniej Niemcom udało się wywieźć niektóre zabytki na Zachód, inne podczas działań wojennych uległy dewastacji i rozproszeniu. Dzieła zniszczenia dopełniły wojska radzieckie i szabrownicy.

W 1945 Śląsk znalazł się w granicach Polski. Powołany we Wrocławiu, już w maju tego roku, Referat Muzeów i Ochrony Zabytków zajął się m.in. zabezpieczeniem pozostałości dawnych zbiorów muzealnych. Ówczesne władze dążyły do zatarcia śladów niemieckich na Śląsku. Duże fragmenty kolekcji sztuki śląskiej, uratowane z pożogi wojennej, decyzją administracyjną trafiły do muzeów Warszawy, Krakowa i Poznania. Z czasem jednak, zwłaszcza po roku 1989, coraz liczniejsze zespoły zabytków zaczęły wracać na Śląsk.

Dzieje kolekcji Sztuki Polskiej XVII-XIX w. natomiast wiążą się z przekazaniem do Wrocławia w 1946 grupy dzieł ze zbiorów muzealnych Lwowa i Kijowa. Otwarcie w roku 1948 w nowo powstałym Muzeum Państwowym Galerii Malarstwa Polskiego, jako jednej z pierwszych, miało w ówczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej symboliczne znaczenie. Dla powojennych mieszkańców miasta, zwłaszcza dla wysiedlonych z dawnych kresów Rzeczpospolitej, wystawa była swoistym zadośćuczynieniem, namiastką utraconej „małej ojczyzny”.

Warto także wspomnieć o obrazach, rzeźbach, wyrobach rzemiosła artystów włoskich, francuskich, niderlandzkich, a także twórców działających w Austrii i krajach skandynawskich (wystawa Sztuka Europejska XV-XX w., 2. piętro). Kolekcja obejmuje prace powstałe od XV do początku XX wieku. Wśród najcenniejszych należy wymienić m.in. obraz Madonna z Jezusem i św. Janem manierysty włoskiego Agnolo Bronzino, Pejzaż zimowy z łyżwami i pułapką na ptaki z pracowni Pietera Brueghela Młodszego oraz rokokowy Portret chłopca, przypisywany Jeanowi Chardinowi. Dzieła dwóch czołowych przedstawicieli europejskiej sztuki nowoczesnej: obraz Wieczorem Wassily’ego Kandinsky’ego i dadaistyczny kolaż Kurta Schwittersa są dopełnieniem kolekcji malarstwa obcego.

Zabytki ze zbiorów wrocławskiego Muzeum Narodowego można podziwiać także poza jego siedzibą. I tak np. w dawnej rezydencji książęcej, dzisiejszym Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, prezentowana jest stała wystawa – Sztuka Śląska XV-XVIII wieku. Pokazane tam dzieła pochodzą głównie ze zbiorów wrocławskich, a sama ekspozycja jest uzupełnieniem wystawy śląskiej sztuki średniowiecznej i nowożytnej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Ponadto istotna część naszej kolekcji (w tym meble i portrety rajców miejskich) składa się na wyposażenie starego ratusza, gdzie mieści się obecnie Muzeum Sztuki Mieszczańskiej – oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia.

tekst: Iwona Gołaj, Grzegorz Wojturski, Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Przewodnik, wyd. Muzeum Narodowe we Wrocławiu 2006.

październik 2019

Wyrzeźbiony Wrocław

29 października 20192 lutego 2020
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław, 50-153 Polska
+ Google Map

Wernisaż: 29 października 2019 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu Wystawa czynna do: 02 lutego 2019 r. Kuratorka: Barbara Andruszkiewicz Pierwsza w historii sztuki i muzealnictwa monograficzna prezentacja wrocławskiej rzeźby 1. poł. XX wieku – najmniej rozpoznanego zjawiska w sztuce Wrocławia. Pokazanych zostanie ponad 100 dzieł wykonanych przez blisko 30 znakomitych rzeźbiarzy. źródło: materiały organizatora Na wystawie będzie można zapoznać się z całym spektrum tematycznym ówczesnej twórczości rzeźbiarskiej – poczynając od aktu, poprzez portret, animalistykę, na tematyce alegorycznej, rodzajowej, mitologicznej oraz…

Dowiedz się więcej »

wrzesień 2020

Marek Oberländer i Jan Lebenstein. Totemiczny znak figury ludzkiej

1 września 20203 stycznia 2021
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław, 50-153 Polska
+ Google Map

Marek Oberländer i Jan Lebenstein. Totemiczny znak figury ludzkiej Wernisaż: 01 września 2020 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu Wystawa czynna do: 03 stycznia 2021 r. Kurator: Magdalena Szafkowska Człekopodobne istoty, mutanty, hybrydy, sylwetki z głowami modliszek – to postaci zapełniające dzieła Marka Oberländera i Jana Lebensteina. Obaj artyści, dotkliwie doświadczeni w czasie II wojny światowej, w zbliżonym do siebie czasie podjęli próbę konfrontacji z rozpaczą, samotnością i degradacją pojęcia człowieczeństwa. Marek Oberlander, Figura, 1963 Na wystawie zaprezentowanych zostanie ponad 100…

Dowiedz się więcej »

CranACH!!!. Madonna pod jodłami

22 września 202031 marca 2021
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław, 50-153 Polska
+ Google Map

CranACH!!!. Madonna pod jodłami Wernisaż: 22 września 2020 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu Wystawa czynna do: 31 marca 2021 r. Jeden z najcenniejszych obrazów znajdujących się w polskich zbiorach prezentowany jest czasowo w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Wizerunek Madonny z Dzieciątkiem, namalowany ok. 1510, uważany jest za jedno z najlepszych dzieł Lucasa Cranacha starszego. Lucas Cranach Starszy, Madonna pod jodłami, 1510 r. Przez ponad 400 lat znajdował się na terenie Ostrowa Tumskiego, był chlubą wrocławskiej świątyni katedralnej, od końca XIX…

Dowiedz się więcej »

czerwiec 2021

Galeria mody

1 czerwca 202129 sierpnia 2021
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław, 50-153 Polska
+ Google Map
Galeria mody, Friedrick Keil, Portret panny Schlegel, malarstwo XIX w., sztuka niemiecka, niezła sztuka

Galeria mody 01 czerwca 2021 r. 29 sierpnia 2021 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu Friedrick Keil,Portret panny Schlegel | 1868 r. Ubiór pojawia się we wszystkich odmianach i tradycjach malarstwa figuralnego, zajmując niekiedy więcej niż połowę powierzchni obrazu. Rzadko jednak zastanawiamy się nad tym, co strój wnosi do malarstwa, a jest to udział dwojaki. Z jednej strony tkanina – jej kolor, wzór, faktura, sposób układania się – a także krój i zdobienia ubioru stanowią element plastyczny kompozycji, wpływając na rozwiązania…

Dowiedz się więcej »

listopad 2021

Wrocław według Bacha

9 listopada 202127 lutego 2022
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław, 50-153 Polska
+ Google Map
Heinrich Mützel, Ratusz we Wrocławiu - widok od południowego wschodu, rysunek, sztuka XIX w., Niezła Sztuka

Wrocław według Bacha 09 listopada 2021 r. - 27 lutego 2021 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu Kuratorka wystawy: Aurelia Zduńczyk Uczeń Carla Bacha Heinrich Mützel, Ratusz we Wrocławiu - widok od południowego wschodu | 1825 Pierwsza monograficzna wystawa Carla Daniela Davida Friedricha Bacha, na której zaprezentowany zostanie między innymi bezcenny zbiór 190 rysunków ukazujących najważniejsze budowle, pomniki, place Wrocławia, a także mosty, wykute w kamieniu rzeźby czy – w niemal 85 procentach niezachowane do naszych czasów – portale domów mieszczańskich.…

Dowiedz się więcej »

maj 2022

Nie-zabawki. Rzeźby Piotra Rogalińskiego

7 maja 202214 sierpnia 2022
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław, 50-153 Polska
+ Google Map
Nie-zabawki. Rzeźby Piotra Rogalińskiego

Nie-zabawki. Rzeźby Piotra Rogalińskiego 07 maja 2022 r. – 14 sierpnia 2022 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu | Muzeum Etnograficzne Kuratorka: Marta Derejczyk Wystawa Nie-zabawki. Rzeźby Piotra Rogalińskiego Prezentacja twórczości Piotra Rogalińskiego – współczesnego artysty, rzeźbiarza, muzyka i autora scenografii teatralnych, który inspiruje się dawną twórczością ludową. Przetwarzając materiały z drugiego obiegu, przede wszystkim używane dawniej na wsi drewno, Rogaliński tworzy wielopostaciowe i ruchome instalacje opowiadające o losie człowieka – wpisanym w otaczającą naturę. „Nie-zabawki” to niewielkie rzeźby, instalacje i…

Dowiedz się więcej »

W głębi obrazu II

31 maja 202231 lipca 2022
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław, 50-153 Polska
+ Google Map
Bóg z rajem Adama i Ewy, epitafium Nicolausa Jenckwitza-Posadowskiego

W głębi obrazu II 31 maja 2022 r. – 31 lipca 2022 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu Kurator: dr hab. Piotr Oszczanowski Bóg z rajem Adama i Ewy, epitafium Nicolausa Jenckwitza-Posadowskiego Jakie skojarzenia z wojną może nasunąć Raj Michaela Willmanna? Czy dawne znaki herbowe mogą przypominać dadaistyczne kolaże? Po raz kolejny współcześni artyści zapraszają widzów w podróż w głąb obrazów dawnych mistrzów, odkrywając nieoczekiwane skojarzenia i zapraszając do spojrzenia na znane dzieła z innej perspektywy. „W głębi obrazu II” jest…

Dowiedz się więcej »

czerwiec 2022

Nowoczesna ceramika

21 czerwca 20229 października 2022
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław, 50-153 Polska
+ Google Map
Nowoczesna ceramika

Nowoczesna ceramika. Wyroby fabryki R.M. Krause w Świdnicy (1882–1932) 21 czerwca 2022 r. – 09 października 2022 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu Kuratorka: Jolanta Sozańska Wystawa Nowoczesna ceramika Świdnicka fabryka ceramiki, działająca w latach 1882–1932, słynęła z naczyń użytkowych i dekoracyjnych wykonanych z fajansu delikatnego techniką odlewania w formie. Były to m.in. rozmaitej wielkości wazony, pojemniki, patery, plakiety i ozdobne figurki, a także naczynia ze sfery konsumpcji: bola do ponczu, naczynia do chłodzenia butelek, stelaże na nożyki do owoców etc.…

Dowiedz się więcej »

październik 2022

Wiwat muzeum!

4 października 202218 grudnia 2022
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław, 50-153 Polska
+ Google Map
Stanislław Suchocki, Młodość i wdzięk

Stanisław Suchocki, Młodość i wdzięk | 1975 Różnorodność zbiorów, wielość spojrzeń, mnogość perspektyw. Wystawę przygotowują wspólnie edukatorzy z czterech oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W niecodziennych kontekstach zostaną zaprezentowane: rzeźba średniowieczna, współczesna, malarstwo nowożytne i współczesne, sztuka ludowa, rzemiosło artystyczne. Idąc tropem haseł między innymi takich jak: skupienie, poruszenie i śmiech wystawa próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola muzeum we współczesnym świecie.

Dowiedz się więcej »

październik 2023

Szklane życiorysy. Polskie projektantki szkła (1945–2020)

3 października 202314 stycznia 2024
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław, 50-153 Polska
+ Google Map
Szklane życiorysy, polskie projektantki szkła, wystawa, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, niezła sztuka

Wystawa Szklane życiorysy. Polskie projektantki szkła (1945–2020) Wielka wystawa prezentująca twórczość polskich designerek szkła tworzących w ciągu ostatnich 75 lat. Ich aktywność zawodowa – niezwykle bogata, ale niemal nieznana – świadczy o niebagatelnej roli, jaką odegrały w historii wzornictwa ostatnich dekad. Kobiety-projektantki pozostawały na ogół w cieniu swoich kolegów, rzadko pełniły funkcje kierownicze w ośrodkach wzorcujących. Wśród bohaterek wystawy znajdą się pionierki powojennego projektowania szkła: Halina Jastrzębowska-Sigmund i Wanda Zawidzka-Manteuffel. Kolejne pokolenie to pierwsze absolwentki Katedry Szkła PWSSP we Wrocławiu,…

Dowiedz się więcej »

styczeń 2024

Pójdź ze mną przez padół płaczu. Cykl „Wojna” Artura Grottgera

16 stycznia 202416 czerwca 2024
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław, 50-153 Polska
+ Google Map
Artur Grottger, Pójdź ze mną przez padół płaczu, rysunek, sztuka polska, cykl, sztuka XIX w., niezła sztuka

Artur Grottger, Pójdź ze mną przez padół płaczu | 1866 Cykl rysunków Artura Grottgera zatytułowany Wojna jest – obok Pocztu królów polskich Jana Matejki i Panoramy Racławickiej – jednym ze skarbów narodowych znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jedenaście rysunków powstałych w latach 1866–1867 uzyskało status dzieła ponadczasowego, ukazującego uniwersalną wizję okrucieństwa i konsekwencji wynikających z wojny. Prezentacją tych prac Muzeum Narodowe we Wrocławiu upamiętnia Rok Romualda Traugutta i wydarzenia powstania styczniowego. Dantejska wizja wędrówki przez zaświaty odnalazła…

Dowiedz się więcej »

marzec 2024

Impresje. Młodzi o sztuce dawnej

19 marca 202419 maja 2024
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław, 50-153 Polska
+ Google Map
Iwan Trusz, Pejzaż o zachodzie słońca, malarstwo, sztuka polska, sztuka XX w., pejzaż, niezła sztuka

Iwan Trusz, Pejzaż o zachodzie słońca Pierwsza w historii Muzeum Narodowego we Wrocławiu wystawa przygotowana przez młodych wrocławian i wrocławianki, którzy wcielają się w rolę kuratorów i kuratorek. Z kolekcji Muzeum Narodowego wybrali blisko 70 dzieł sztuki, do części z nich stworzyli teksty literackie, które również zostaną zaprezentowane. Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytania, co myślą, jak czują, o czym marzą współcześni młodzi ludzie i czego poszukują w sztuce dawnej? Wśród dzieł wybranych przez młodzież znajdą się m.in. obrazy Olgi…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia
NIEZŁA SZTUKA © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.